เรื่องเด่น กกต.

รองเลขาธิการ กกต. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ รุ่นที่ 2 โดยมีพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมแกรนด์ ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์