ประกาศผลการเลือกตั้ง สถ./ผถ.
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.กระบี่ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557) 25 พฤษภาคม 2557
2 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557) 25 พฤษภาคม 2557
3 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) 24 พฤษภาคม 2557
4 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.พัทลุง (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557) 24 พฤษภาคม 2557
5 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.กระบี่ (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557) 18 พฤษภาคม 2557
6 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.ตรัง (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557) 18 พฤษภาคม 2557
7 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.นครปฐม (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557) 18 พฤษภาคม 2557
8 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผถ. จ.นครศรีธรรมราช (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557) 18 พฤษภาคม 2557