ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 มกราคม 2566
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 27 ธันวาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 27 ธันวาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 27 ธันวาคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 27 ธันวาคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 27 ธันวาคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 27 ธันวาคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 20 ธันวาคม 2565