ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 23 สิงหาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 23 สิงหาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีด่านสำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 23 สิงหาคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 16 สิงหาคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 16 สิงหาคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 16 สิงหาคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 16 สิงหาคม 2565