ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 19 กุมภาพันธ์ 2564
2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 19 กุมภาพันธ์ 2564
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 19 กุมภาพันธ์ 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 19 กุมภาพันธ์ 2564
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 18 กุมภาพันธ์ 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 18 กุมภาพันธ์ 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 18 กุมภาพันธ์ 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 18 กุมภาพันธ์ 2564