ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะโค เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 16 มิถุนายน 2564
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง 09 มิถุนายน 2564
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 02 มิถุนายน 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 02 มิถุนายน 2564
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564