ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 23 มิถุนายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลากด เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 23 มิถุนายน 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลากด เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 23 มิถุนายน 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 17 มิถุนายน 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 06 มิถุนายน 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 มิถุนายน 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอราชบุรี จังหวัดราชบุรี 06 มิถุนายน 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 มิถุนายน 2565