กระบี่
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 10 มกราคม 2566
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (เพิ่มเติม ) 18 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 14 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 14 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 14 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคลองเหนือ จังหวัดกระบี่ 14 ธันวาคม 2564