กาญจนบุรี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 กุมภาพันธ์ 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 กุมภาพันธ์ 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565