กาฬสินธุ์
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 ธันวาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชืองเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 ธันวาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 25 มกราคม 2565