ขอนแก่น
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 25 มกราคม 2565