จันทบุรี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทย อำเภอคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564