ฉะเชิงเทรา
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 18 เมษายน 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 กุมภาพันธ์ 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565