ชลบุรี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 มีนาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 กุมภาพันธ์ 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 กุมภาพันธ์ 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 07 กุมภาพันธ์ 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565