ชัยนาท
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 14 ธันวาคม 2564
3 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 14 ธันวาคม 2564
4 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 14 ธันวาคม 2564
5 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 14 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 14 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 14 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสวรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 14 ธันวาคม 2564