ตรัง
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปลิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (เลือกตั้งใหม่) 14 มีนาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) 27 ธันวาคม 2564