ตรัง
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 16 มกราคม 2566
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 10 มกราคม 2566
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 29 พฤศจิกายน 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 29 พฤศจิกายน 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 23 พฤศจิกายน 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 01 พฤศจิกายน 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 26 ตุลาคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2565