นครปฐม
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 20 ธันวาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 20 ธันวาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 14 ธันวาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 08 พฤศจิกายน 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 01 พฤศจิกายน 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 13 ตุลาคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยพลู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอชัยศรี จังหวัดนครปฐม (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 23 กันยายน 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 25 มกราคม 2565