นครราชสีมา
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 เมษายน 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 04 เมษายน 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 มีนาคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 07 มีนาคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม) 27 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 21 ธันวาคม 2564