นนทบุรี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองบางกร่างอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 มีนาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (กรณีนับคะแนนใหม่) 02 สิงหาคม 2564
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 03 พฤษภาคม 2564
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 18 กุมภาพันธ์ 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 17 กุมภาพันธ์ 2564
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 06 กุมภาพันธ์ 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 06 กุมภาพันธ์ 2564