นราธิวาส
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 27 ธันวาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 07 ธันวาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลรือเสาะ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 23 กันยายน 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลสุวารี เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 20 กันยายน 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 30 พฤษภาคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 02 พฤษภาคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 กุมภาพันธ์ 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 25 มกราคม 2565