ปทุมธานี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 27 ธันวาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 02 สิงหาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 25 เมษายน 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 3) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564