ปทุมธานี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 25 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 09 กันยายน 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 03 พฤษภาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 05 กุมภาพันธ์ 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 05 กุมภาพันธ์ 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 14 มกราคม 2564