ประจวบคีรีขันธ์
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 07 กุมภาพันธ์ 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29 เมษายน 2564
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 05 กุมภาพันธ์ 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 มกราคม 2564