ปัตตานี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 25 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 มีนาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 22 กุมภาพันธ์ 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รอบ 1 (เพิ่มเติม) 27 ธันวาคม 2564
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี รอบ 1 (เพิ่มเติม) 27 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 27 ธันวาคม 2564