พระนครศรีอยุธยา
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 25 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เขต 14 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง 28 มีนาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 มกราคม 2565