พังงา
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รอบ 1 25 มกราคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รอบ 1 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รอบ 1 14 ธันวาคม 2564