พัทลุง
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 20 ธันวาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 26 ตุลาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจองถนน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 ตุลาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 13 กันยายน 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดพัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 มีนาคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 07 มีนาคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 07 มีนาคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 25 มกราคม 2565