ภูเก็ต
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 14 ธันวาคม 2564
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 14 ธันวาคม 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 14 ธันวาคม 2564
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 พฤษภาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 19 เมษายน 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 1) 02 กุมภาพันธ์ 2564
8 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 02 กุมภาพันธ์ 2564