มหาสารคาม
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565