ยะลา
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 26 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 20 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 20 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 20 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 20 ธันวาคม 2564