ยะลา
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 14 ธันวาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 ตุลาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เบตง จ.ยะลา 09 สิงหาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 26 เมษายน 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 20 ธันวาคม 2564