ระนอง
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางรื้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 มกราคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 14 ธันวาคม 2564
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 14 ธันวาคม 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 14 ธันวาคม 2564
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 14 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 14 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 พฤษภาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง 27 เมษายน 2564