ระยอง
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 มีนาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 มีนาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565