สตูล
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล (เลือกตั้งใหม่) 14 มีนาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 18 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 18 มกราคม 2565