สมุทรสงคราม
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 25 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ใหม่) 04 เมษายน 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (เลือกตั้งใหม่) 21 กุมภาพันธ์ 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 14 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 14 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 14 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564