สระแก้ว
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 16 มกราคม 2566
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27 ธันวาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 ตุลาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลช่องกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 20 กันยายน 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 09 สิงหาคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 23 มิถุนายน 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 มิถุนายน 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เขต 6 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 09 พฤษภาคม 2565