สุพรรณบุรี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 18 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 18 เมษายน 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (เลือกตั้งใหม่) 14 มีนาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี(เลือกตั้งใหม่) 21 กุมภาพันธ์ 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี(เพิ่มเติม) 07 กุมภาพันธ์ 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565