อ่างทอง
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 25 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (เพิ่มเติม2) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565