อำนาจเจริญ
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 22 ธันวาคม 2564
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 22 ธันวาคม 2564
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 22 ธันวาคม 2564
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 22 ธันวาคม 2564
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 22 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 22 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 22 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 12 กรกฎาคม 2564