เพลงรณรงค์ฯการเลือกตั้งท้องถิ่นจากกิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ สำหรับใช้ประยุกต์ในการรณรงค์-ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น