แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 พฤษภาคม 2566
2 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เหมาจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่รับสมัครสมาชิก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรับแจ้งรายชื่อบุคคลฯ) 22 พฤษภาคม 2566
3 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์) 22 พฤษภาคม 2566
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (P66050007777) 09 พฤษภาคม 2566
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (P66040030727) 28 เมษายน 2566
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศุนย์อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.) 26 เมษายน 2566
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (M66040004510) 18 เมษายน 2566
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M66040004580) 07 เมษายน 2566