ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 15 มีนาคม 2566
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 01 มีนาคม 2566
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครึ่งปีหลัง (ประจำเดือน เม.ย.-ก.ย.2565) (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 23 กุมภาพันธ์ 2566
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 20 กุมภาพันธ์ 2566
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน มกราคม พ.ศ. 2566 07 กุมภาพันธ์ 2566
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 23 มกราคม 2566
7 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) 20 มกราคม 2566
8 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 18 มกราคม 2566