ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 07 พฤศจิกายน 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีหลัง (เมษายน 2565 - กันยายน 2565) 07 พฤศจิกายน 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 03 พฤศจิกายน 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 17 ตุลาคม 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 17 ตุลาคม 2565
6 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) 07 ตุลาคม 2565
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 26 กันยายน 2565
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 10 สิงหาคม 2565