แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565
# หัวข้อ วันที่
1 พรรคประชาธิปัตย์ 07 กรกฎาคม 2564
2 พรรคประชากรไทย 07 กรกฎาคม 2564
3 พรรคความหวังใหม่ 07 กรกฎาคม 2564
4 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 07 กรกฎาคม 2564
5 พรรคเพื่อไทย 07 กรกฎาคม 2564
6 พรรคเพื่อแผ่นดิน 07 กรกฎาคม 2564
7 พรรคชาติพัฒนา 07 กรกฎาคม 2564
8 พรรคชาติไทยพัฒนา 07 กรกฎาคม 2564