การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
# หัวข้อ วันที่
1 สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน TikTok 16 พฤศจิกายน 2564
2 สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต. 27 ตุลาคม 2564
3 สปอตโทรทัศน์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมล่ามภาษามือ (สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ) 19 ตุลาคม 2564
4 สปอตโทรทัศน์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมล่ามภาษามือ (สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ ภาคกลาง) 19 ตุลาคม 2564
5 สปอตโทรทัศน์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมล่ามภาษามือ (สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ ภาคอีสาน) 19 ตุลาคม 2564
6 สปอตโทรทัศน์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมล่ามภาษามือ (สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ ภาคใต้) 19 ตุลาคม 2564
7 สปอตโทรทัศน์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมล่ามภาษามือ (สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ ภาคเหนือ) 19 ตุลาคม 2564
8 สปอตโทรทัศน์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ) 17 ตุลาคม 2564