การเลือกตั้ง อบต.
# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 290/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 05 เมษายน 2565
2 ควฉ. 261/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 เมษายน 2565
3 ควฉ. 249/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 มีนาคม 2565
4 ควฉ. 229/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 มีนาคม 2565
5 ควฉ. 227/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 มีนาคม 2565
6 ควฉ. 191/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 มีนาคม 2565
7 ควฉ. 196/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ม.50 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 มีนาคม 2565
8 ควฉ. 177/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ม.101 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565