การเลือกตั้ง อบต.
# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 1523/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 พฤศจิกายน 2565
2 ควฉ. 1506/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 23 พฤศจิกายน 2565
3 ควฉ. 1481/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ม.65 (1) ม.65 (2) และ ม.65 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 พฤศจิกายน 2565
4 ควฉ. 1429/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 ตุลาคม 2565
5 ควฉ. 1431/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 ตุลาคม 2565
6 ควฉ. 1415/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี (ม.34 และม.65(1)(2)(5) และม.69 และม.70 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 ตุลาคม 2565
7 ควฉ. 1414/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 ตุลาคม 2565
8 ควฉ. 1416/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมืองครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ม.64 (5) และม.65(5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 ตุลาคม 2565