การเลือกตั้ง อบจ.
# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 1392/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อำเภอกุดรัง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 ตุลาคม 2565
2 ควฉ. 1327/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอกระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 (ม.62 และ ม.63 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 ตุลาคม 2565
3 ควฉ. 1291/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ม.62 และ ม.63 พรบ. เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 กันยายน 2565
4 ควฉ. 816/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 กรกฎาคม 2565
5 ควฉ. 1392/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศ (ม.111 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 13 มิถุนายน 2565
6 ควฉ. 576/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 13 มิถุนายน 2565
7 ควฉ. 512/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 30 พฤษภาคม 2565
8 ควฉ. 514/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ม.34 ม.69 และ ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 30 พฤษภาคม 2565