การเลือกตั้งเทศบาล
# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 262/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ม.50 (25) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 05 เมษายน 2565
2 ควฉ. 204/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพุทรา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพุทรา (ม.65 (1) และ ม.92 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 15 มีนาคม 2565
3 ควฉ. 173/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
4 ควฉ. 119/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
5 ควฉ. 101/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
6 ควฉ. 93/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
7 ควฉ. 91/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
8 ควฉ. 59/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 มกราคม 2565