การเลือกตั้งเทศบาล
# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 459/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 มกราคม 2566
2 ควฉ. 1168/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายเหมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ม.50 (8) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 มกราคม 2566
3 ควฉ. 1513/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 23 พฤศจิกายน 2565
4 ควฉ. 1441/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ม.65 (4) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 พฤศจิกายน 2565
5 ควฉ. 1443/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง (ม.119 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 พฤศจิกายน 2565
6 ควฉ. 1394/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 ตุลาคม 2565
7 ควฉ. 1371/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางริ้น เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ม.62 และ ม.63 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 ตุลาคม 2565
8 ควฉ. 1372/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ม.62 และ ม.63 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 ตุลาคม 2565