การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร
# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 1423/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสายไหม (ม.34 และ ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 ตุลาคม 2565
2 ควฉ. 467/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน (ม. 50 (10) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 พฤษภาคม 2565
3 ควฉ. 436/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม. 50 (8) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 09 พฤษภาคม 2565
4 ควฉ. 435/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง (ม. 49 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 09 พฤษภาคม 2565
5 ควฉ. 398/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต (ม. 49 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 02 พฤษภาคม 2565
6 ควฉ. 384/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม. 50 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 เมษายน 2565
7 ควฉ. 326/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท (ม. 50 (3) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 20 เมษายน 2565