ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาจ้างจัดทำแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก Smart Vote ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 26 เม.ย.61)
3 ประกวดราคาจ้างทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือก Smart Vote ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือ และออกอากาศ
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 2 มี.ค.61)
6 เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำแอปพลิเคชันฉลาดเลือก Smart Vote ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ วันที่ 16 มี.ค. 61)
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (P61010050855)