ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 68 เครื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (8 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 รายการ
6 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network โดยใช้ Social Media Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาซื้อรถรับรองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถรับรองกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)