คำสั่ง กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 คำสั่ง กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 ตุลาคม 2563
2 คำสั่ง สนง.กกต.ที่ 505/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร 02 ธันวาคม 2562
3 คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง 13 ธันวาคม 2561
4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) 17 กันยายน 2561
5 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีษะเกษ พ้นจากตำแหน่ง (43/2560) 10 สิงหาคม 2560
6 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิม (42/2560) 10 สิงหาคม 2560
7 คำสั่ง ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พ้นจากตำแหน่ง (39/2560) 04 กรกฎาคม 2560
8 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (77/2560) 21 มิถุนายน 2560