องค์ความรู้การเลือกตั้ง

เลือกตั้ง อบต.

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

รูปภาพข่าวการบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
โดย พงศกร วังคำ 20 พฤศจิกายน 2561
22494 View
รูปภาพข่าวสรุปย่อคำสั่งศาล
โดย admin 20 พฤศจิกายน 2561
4731 View
รูปภาพข่าวการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โดย admin 17 กันยายน 2561
81443 View