องค์ความรู้การเลือกตั้ง

เลือกตั้งเทศบาล

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส (วันเลือกตั้งเป็นไปตามแผนจัดการเลือกตั้งฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

รูปภาพข่าวเลือกตั้ง อบจ.
โดย admin 02 พฤศจิกายน 2563
161563 View
รูปภาพข่าวการบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
โดย พงศกร วังคำ 20 พฤศจิกายน 2561
19817 View
รูปภาพข่าวสรุปย่อคำสั่งศาล
โดย admin 20 พฤศจิกายน 2561
4023 View
รูปภาพข่าวการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โดย admin 17 กันยายน 2561
80296 View
รูปภาพข่าวพรรคการเมือง
โดย admin 22 กรกฎาคม 2559
32296 View
รูปภาพข่าวการมีส่วนร่วม
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
55202 View