องค์ความรู้การเลือกตั้ง

เลือกตั้ง อบจ.

20 ธันวาคม 2563 เลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

รูปภาพข่าวการบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
โดย พงศกร วังคำ 20 พฤศจิกายน 2561
18802 View
รูปภาพข่าวสรุปย่อคำสั่งศาล
โดย admin 20 พฤศจิกายน 2561
3652 View
รูปภาพข่าวการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โดย admin 17 กันยายน 2561
79886 View
รูปภาพข่าวพรรคการเมือง
โดย admin 22 กรกฎาคม 2559
31557 View
รูปภาพข่าวการมีส่วนร่วม
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
51491 View
รูปภาพข่าวการออกเสียงประชามติ
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
5011 View