องค์ความรู้การเลือกตั้ง

เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

รูปภาพข่าวการบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
โดย พงศกร วังคำ 01 มกราคม 2565
26601 View
รูปภาพข่าวเลือกตั้ง อบต.
โดย admin 09 กันยายน 2564
443053 View
รูปภาพข่าวเลือกตั้งเทศบาล
โดย admin 15 มกราคม 2564
173989 View
รูปภาพข่าวเลือกตั้ง อบจ.
โดย admin 02 พฤศจิกายน 2563
192270 View
รูปภาพข่าวสรุปย่อคำสั่งศาล
โดย admin 20 พฤศจิกายน 2561
5915 View
รูปภาพข่าวการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โดย admin 17 กันยายน 2561
82999 View