องค์ความรู้การเลือกตั้ง

การบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง

ประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ ด้วยผ่านการบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 – ภงด.91) ให้แก่พรรคการเมือง

รูปภาพข่าวเลือกตั้ง อบจ.
โดย admin 02 พฤศจิกายน 2563
193127 View
รูปภาพข่าวสรุปย่อคำสั่งศาล
โดย admin 20 พฤศจิกายน 2561
6485 View
รูปภาพข่าวการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โดย admin 17 กันยายน 2561
83254 View