องค์ความรู้การเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

รูปภาพข่าวเลือกตั้งเทศบาล
โดย admin 15 มกราคม 2564
129833 View
รูปภาพข่าวเลือกตั้ง อบจ.
โดย admin 02 พฤศจิกายน 2563
167362 View
รูปภาพข่าวการบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
โดย พงศกร วังคำ 20 พฤศจิกายน 2561
21305 View
รูปภาพข่าวสรุปย่อคำสั่งศาล
โดย admin 20 พฤศจิกายน 2561
4389 View
รูปภาพข่าวการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โดย admin 17 กันยายน 2561
80659 View
รูปภาพข่าวพรรคการเมือง
โดย admin 22 กรกฎาคม 2559
32872 View