องค์ความรู้การเลือกตั้ง

สรุปความเห็นต่อการแก้ไข พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น

รายงานสรุปการสอบถามความเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 จากจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น จำนวน 3,847 ราย

รูปภาพข่าวพรรคการเมือง
โดย admin 22 กรกฎาคม 2559
11689 View
รูปภาพข่าวสรุปย่อคำสั่งศาล
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
1326 View
รูปภาพข่าวการมีส่วนร่วม
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
10022 View
รูปภาพข่าวการออกเสียงประชามติ
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
1309 View
รูปภาพข่าวการเลือกตั้งท้องถิ่น
โดย admin 23 มิถุนายน 2559
6074 View
รูปภาพข่าวการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
โดย admin 23 มิถุนายน 2559
2312 View