บทความพิเศษ

การจัดการเลือกตั้งในอินเดียภายใต้สถานการณ์โควิด-19 : ชัยชนะของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเหนือโรคระบาด

สรุปมุมมองจากทั่วโลกที่มีต่อความท้าทายในการเลือกตั้งอันเนื่องจากโรคโควิด - 19 และยังมีการถกประเด็นแนวทางที่ กกต. อินเดีย นำมาใช้ กลยุทธ์ และแนวทางอย่างครอบคลุม สำหรับการจัดการการเลือกตั้งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และการวางแผนที่แบ่งออกเป็นสามระดับตั้งแต่ระดับรัฐจนถึงระดับหน่วยเลือกตั้ง