ผลการเสนอราคา/ประกวดราคา
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
2 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ KOBRA รุ่น 385SS4 หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0307-1-2553 และหมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0307-2-2553 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565
4 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของสำนักกฎหมายและคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565
5 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565
6 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับรถส่วนกลางและรถรับรอง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มทักษะและการเรียนรู้ด้านประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ digital OECT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565
8 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมลิฟท์ยกจอคอมพิวเตอร์ภายในห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับกรรมการการเลือกตั้ง (นายปกรณ์ มหรรณพ) หมายเลขครุภัณฑ์ กกต. 0209-16-2552 (13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิถุนายน 2565