ข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
1 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมกราคม 2566 (เพิ่มเติม) 19 พฤษภาคม 2566
2 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 01 พฤษภาคม 2566
3 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมกราคม 2566 29 มีนาคม 2566
4 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนตุลาคม 2565 07 มีนาคม 2566
5 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนธันวาคม 2565 20 กุมภาพันธ์ 2566
6 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 18 มกราคม 2566
7 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกันยายน 2565 15 พฤศจิกายน 2565
8 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนสิงหาคม 2565 01 พฤศจิกายน 2565