ข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง
# หัวข้อ วันที่
1 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565
2 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนเมษายน 2565 21 มิถุนายน 2565
3 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมีนาคม 2565 (เพิ่มเติม) 25 พฤษภาคม 2565
4 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมีนาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
5 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 27 เมษายน 2565
6 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนมกราคม 2565 23 มีนาคม 2565
7 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนธันวาคม 2564 24 กุมภาพันธ์ 2565
8 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 13 มกราคม 2565