ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง (ท้องถิ่น)
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 02 ตุลาคม 2563
2 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 02 ตุลาคม 2563
3 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 02 ตุลาคม 2563
4 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 02 ตุลาคม 2563
5 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 02 ตุลาคม 2563
6 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 02 ตุลาคม 2563
7 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 02 ตุลาคม 2563
8 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 02 ตุลาคม 2563